torsdag 5 november 2009

Bibliotek

På bibilioteket vederkvickas man, konstaterade jag redan då jag var liten. Bibliotek är fortfarande viktiga för mig, fortfarande känner jag mig uppfriskad efter ett besök i dessa kunskapens skattkammare. Det finns otaliga böcker som bara väntar på att bli upptäckta och återupptäckta, stämningen är dämpad, rösterna låga och tiden tycks gå lite långsammare än utanför.

Ibland har stadsbiblioteket utförsäljning på gamla avskrivna böcker. Det är roande att bläddra bland dessa icke längre önskade volymer. Oftast hittar man inget av intresse, bara en hel del kiosklitteratur och hopplöst föråldrade alster. Någon enstaka gång gör man ett fynd och än mer sällan kommer man över en riktig pärla!

SVENSKT NAUTISKT LEXIKON - Praktisk uppslagsbok för sjömän & maskinfolk, skeppsredare, konsulatpersonal, sjöassuradörer, skeppsmäklare, jurister m.fl
av Gustaf Stenfelt, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1920

Innanför pärmen finnes dessutom Utdrag ur vid Wasa stadsbibliotek gällande utlåningsregler.
Ur vilka bland annat följande kan läsas:
Berättigade till tvänne lånekort är personer som betala skatt till kommunen och deras hustrur utan borgen.
Övriga personer mot borgen av känd person eller mot pant av tre (3) mark.
Av de två lånekort, som envar erhåller, gäller det ena för lån ur hela boksamlingen, det andra endast för lån av kunskaper befordrande litteratur.
Böcker få icke lånas till hem, där smittosam sjukdom finnes.

Vad kan man väl mer önska sig av en torsdag i november?!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar